Home

Welkom op de site van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW).

Kies hieronder wat het meest op u van toepassing is om doelgerichte informatie te vinden:

 
Informatie Samenkomst
Zondag 7 februari

Tijd: 09:00 & 11:30 uur
Spreker: Wout Mourits
Bijzonderheden: Avondmaal

Mededelingen
9 februari - Thema Avond

themaavond-9-februari-2016

 
10 februari - Discipelen van Jezus

DVJ2016-deel2b

Deel 2: Leren dienen in de gaven van de Geest.

Deze cursus is het vervolg op deel 1 Leren leven in de kracht van Jezus, maar kan even goed afzonderlijk gevolgd worden.

Dit tweede deel is samengesteld om gelovigen te helpen hun geestelijke gaven en bediening te ontdekken en die verder te ontwikkelen. De eerste vier onderwerpen leggen daarvoor het fundament: Liefde, Verbrokenheid, Jezus’ voorbeeld en Geestelijke strijd. Daarna wordt er een aantal lessen gewijd aan de Gaven van de Heilige Geest en hoe daarin uit te stappen. De laatste hoofdstukken gaan over Gebed, Geloof en de Zalving van God: drie belangrijke thema’s om in iedere bediening ruimte te geven aan de dynamiek en de kracht van de Heilige Geest.

In de Gemeente van Jezus Christus groeit het verlangen om te dienen in dezelfde kracht en met dezelfde autoriteit als de eerste gemeente in Handelingen. Jezus zelf zet Zijn Gemeente op dat spoor. Hij zegt in Johannes 14:12: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.’

Deze cursus start woensdag 10 februari en eindigt 25 mei (13 lesweken). Je kunt je opgeven via onderwijs@eghw.nl.

Via www.kerygma.nl/store is een inkijkexemplaar te zien. Tevens ligt er een exemplaar ter inzage bij de folderkast.

Deelname kost circa € 14,50 en de uiterste inschrijfdatum is woensdag 3 februari 2016.

 
15 februari - Doopbespreking

Doopbespreking"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest ..." (Mattheüs 28:19).

Iedereen die Jezus heeft aangenomen als Redder en Heer kan dan door onderdompeling in water worden gedoopt in de naam van de Here Jezus. Door deze doop wordt openlijk getoond dat iemand afscheid neemt van de wereld en zijn/haar leven als zondaar, om voortaan als discipel van Jezus Christus te leven. Met deze stap 'beken je kleur': je maakt duidelijk welke weg je kiest en dat je aan Jezus' kant staat. Tijdens deze avond wordt vanuit de Bijbel onderwijs gegeven over de doop en is er uitgebreid de tijd om op vragen in te gaan. We gaan er van uit dat u voor het bezoeken van de doopbespreking onze brochure (zie foldertafel of www.eghw.nl) over de doop hebt doorgelezen. Het bijwonen van de doopbespreking is geheel vrijblijvend.

De avond zal worden gehouden in Pand 75 aan de Oostdijk 75 te Oud Beijerland en begint om 20.00 uur (koffie en thee: 19.45 uur)

U kunt zich aanmelden via onderwijs@eghw.nl

 

 

 
Huisvesting
Huisvesting De Poort

Lees meer over de nieuwbouwplannen van de EGHW in onderstaande brochure:

Huisvesting De Poort (2014)