Home

Welkom op de site van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW).

Kies hieronder wat het meest op u van toepassing is om doelgerichte informatie te vinden:

 
Huisvesting
Huisvesting De Poort

Lees meer over de nieuwbouwplannen van de EGHW in onderstaande brochure:

Huisvesting De Poort (2014)

 

Mededelingen
16 september - Discipelen van Jezus

Deel 1: leren leven in de kracht van Jezus.DVJ2015

Deze studie heeft als doel de Gemeente van Jezus Christus toe te rusten. Juist in onze tijd komt het er op aan stand te houden tegen aanvallen en verleidingen vanuit de zichtbare en onzichtbare wereld. De Gemeente wordt geschud en beproefd en christenen ondervinden dat aan den lijve. Wij geloven dat God ons wil toerusten tot een vernieuwd christelijk leven, een leven in de kracht van de Heilige Geest.

Vanuit het Woord van God komen er duidelijke principes naar voren, die daarvoor belangrijk zijn. Deze principes voor vernieuwing en groei vinden we terug in de evangeliën, waar Jezus zelf Zijn leerlingen voor de Grote Opdracht toerustte. Deze studie is gebaseerd op diezelfde principes. Als wij, net als de eerste discipelen, een diep verlangen hebben om Jezus persoonlijk te volgen, zal het effect in ons leven hetzelfde zijn als destijds bij hen. Jezus is niet veranderd. Hij wil ons toerusten om discipelen van Hem te zijn en om discipelen te maken.

Als wij de naam van Jezus Christus belijden, moeten we Hem ook volgen. Het zijn deze woorden van Johannes geweest, die het fundament vormen van deze studie:

‘Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf wandelen zoals Hij gewandeld heeft’ (1 Joh. 2:6).

Deze cursus start woensdag 16 september en eindigt 16 december (13 lesweken). Je kunt je opgeven via onderwijs@eghw.nl.

Via www.kerygma.nl/webshop is een inkijkexemplaar te zien. Tevens ligt er een exemplaar ter inzage bij de folderkast. Deelname kost circa € 14,50 en de uiterste inschrijfdatum is woensdag 9 september 2015.

 
23 september - Start Alpha-cursus

Samen zoeken en vinden

Alpha cursus Oud-Beijerland

Wat is de zin van het leven?
Wat gebeurt er als wij sterven?
Wat heeft Jezus met ons leven vandaag te maken?

Als u of jij met een of meer van deze vragen rondloopt dan is de Alpha cursus iets voor u. 

In Oud Beijerland beginnen we 23 september 2015 met de nieuwe Alpha cusus.

Aanvang: 18:30 tot uiterlijk 21:45 uur.
De cursus duurt ongeveer 10 weken, elke week een avond en een (kort) weekend.

Read more...

Er is een introductie avond op woensdagavond 16 september. Aanvang is om 19:30 uur aan de Oostdijk 75 b.g. (achterom) te Oud-Beijerland. Voor een ieder die meer wil weten van het christelijk geloof. Geheel vrijblijvend. Ieder is van harte welkom